ประธานบอยเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายธนาพิพัฒน์​ ชัยธนาธนธัต ที่ปรึกษาสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย​ หรือประธานบอย พร้อมกับชาวบ้านหมู่4 ต.บ้านเกาะ 13 คน ซึ่งเป็นผู้เสียหายตกเป็นลูกหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสมุทรสาคร ได้เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครเพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครผ่านศูนย์ดำรงธรรม ทั้งนี้ก็เพราะว่าเรื่องราวได้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งชาวบ้านในหมู่4 ต.บ้านเกาะ ได้รับเอกสารติดตามทวงหนี้จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อแจ้งให้ทราบว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเขาต้องชำระหนี้คืน เนื่องจากได้มีการขอกู้เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อมาจัดตั้งกลุ่มในการประกอบอาชีพ พบว่ามีการขอกู้เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปเมื่อช่วงปี 2556 โดยมีกลุ่มที่ของไปจำนวน 10 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน รวมผู้เป็นหนี้ทั้งหมด 50 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,936,000 บาท ซึ่งทั้งหมดเป็นชาวบ้านในหมู่ 4 ต.บ้านเกาะ แต่จากการสอบถามจากชาวบ้านบอกว่า ไม่เคยเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเลย และกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาก็ไม่มีใครประกอบอาชีพตามชื่อในกลุ่มนั้น จากนั้นจึงมีการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนและผู้เสียหาย โดยสรุป ณ ตอนนั้น ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องมีการค้นหาหลักฐานข้อมูล สืบค้นพยานหลักฐาน สอบข้อเท็จจริงให้ทราบแน่ชัดว่าความเป็นจริงเป็นอย่างไร แต่สุดท้ายผู้เสียหายบอกว่า จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้า และมีการส่งเรื่องไปยังสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย จากนั้นทางประธานบอยที่ปรึกษาสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย จึงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งการยื่นหนังสือในวันนี้จะให้เวลา 15 วันที่จะต้องมีความคืบหน้าเกิดขึ้น หากยังไม่มีความคืบหน้า จะยื่นเรื่องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้เปิดบัญชีทรัพย์สินข้าราชการทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

 

สำหรับปัญหานี้ในสมุทรสาครเพิ่งจะเจอเป็นครั้งแรก ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ลูกหนี้ยังไม่จ่ายหนี้ตามเวลาเสียมากกว่า ซึ่งในช่วงปี 2556 สมุทรสาครได้รับเงินจากสำนักนายกของกองทุนบทบาทสตรีมา 70 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินหมุนเวียนให้กู้เพื่อไปประกอบอาชีพ 50 ล้านบาท และตอนนี้ก็ยังมีหนี้ที่ค้างจ่ายอีก 20 กว่าล้านบาท

       

tp-ประธานบอย2 tp-ประธานบอย3 tp-ประธานบอย4

  เอเชีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว