ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

AD WEB NET 2

 

พี่เมธ ผู็ต้องขัง 1

ที่เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร   ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร นายทนงศักดิ์ เกษตรธรรม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครโดยมีนายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร นายโกศล หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร นายอภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญด้านงานประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ที่ได้มาร่วมสอนวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงจำนวน 30 คน

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วยในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 นับเป็นวันมหาวิปโยคที่พสกนิกรชาวไทยต้องโศกเศร้าเพราะเกิดการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จสวรรคต ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ท่านทรงครองราชย์สมบัตินั้น ทรงดำรงมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงเป็นราชายิ่งกว่าราชา ทรงตรากตรำบำเพ็ญประโยชน์และประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้นเอนกอนันต์ ดังนั้นในระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 ตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตามหมายได้กำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พร้อมการจัดทำภาพประดับซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน

พี่เมธ ผู็ต้องขัง 2

ในการนี้ทางกรมราชทัณฑ์ จึงได้สั่งการให้เรือนจำจังหวัด ดำเนินการตามโครงการจัดทำดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพขึ้น โดยร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน ตลอดจนเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ อีกทั้งยังเพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี   นอกจากนี้เป็นการคืนคนดีสู่สังคม โดยผู้ต้องขังที่ได้รับการฝึกสอนจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปต่อยอดในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษไปแล้วอีกด้วย../

 

สุเมธ/ภาพ/ข่าว