ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

AD WEB CCTV

fm - ดอกไม้จัน1

ที่โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม นายสาคร  อิ่มพรรณไชย   รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา   รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนงาน  คณะครู  นักเรียน และประชาชนชาวท่าฉลอม เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งภายในพิธีเปิดได้ให้ทุกคนพร้อมใจกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9

fm - ดอกไม้จัน2

ด้านนางพรทิพย์  สวัสดิ์พิพัฒน์  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม เปิดเผยว่า  จากการที่มีหมายกำหนดการ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560  เพื่อให้การจัดเตรียมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ มีความพร้อมและเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ  ทางโรงเรียนจึงจัดจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์     ( ดอกดารารัตน์ )  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัย  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง  พระบรมศพฯด้วยตนเอง อีกทั้งเพื่อเตรียมดอกไม้จันทน์ไว้สำหรับแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมพิธีของจังหวัดและอำเภอต่อไป

fm - ดอกไม้จัน4

fm - ดอกไม้จัน3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว