ประชุมใหญ่สามัญ อสม.บ้านแพ้ว

AD WEB NET 2

 

โต้ง อสม1

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบ้านแพ้ว ได้จัดขึ้นที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดคลองตัน โดยมี นายแพทย์วีระพล นิธิพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับจังหวัด เจ้าหน้าสาธารณสุขอำเภอบ้านแพ้ว และ อสม.บ้านแพ้วเข้าร่วมงาน โดยตอนนี้ อสม.บ้านแพ้วมีจำนวนทั้งหมด 960 คน และได้ก่อตั้งเป็นชมรมมานานกว่า 30 ปี

โดยในการประชุมใหญ่สามัญในครั้งนี้ มีการเลี้ยงสังสรรค์ การแถลงผลงาน การจับรางวัล การร้องเพลงเพื่อความสนุกสนาน มีการร่วมกันขับร้องเพลงมาร์ช อสม.เพื่อปลุกใจกระตุ้นให้ อสม.ทุกคนได้เห็นความสำคัญของหน้าที่ของตนเอง การมอบรางวัลให้ อสม.ดีเด่น และการยืนสงบนิ่งเพื่อถวายอาลัยแด่องค์ในหลวงรัชกาลที่9 โดยทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็ได้ขึ้นร้องเพลง สร้างความสุขให้กับ อสม.ที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วย

 

 

โต้ง อสม2 โต้ง อสม3

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว