ประชุมใหญ่สมาคมการประมงสมุทรสาคร

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 31  มกราคม ที่ผ่านมา ทางสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ขึ้นที่ห้องประชุมสมาคมการประมงสมุทรสาคร  โดยมีสมาชิกชาวประมงมาร่วมการประชุมกันราว 80 คน โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีการเชิญหัวหน้าส่วนราชการจากหลายๆที่มาร่วมชี้แจ้งข้อกำหนด กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมงเพื่อให้ชาวประมงได้ปฏิบัติตาม โดยเฉพาะเรื่องการขออนุญาตทำประมงพาณิชย์ที่จะหมดเขตภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ซึ่งใครที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้รีบทำเพราะหากพลาดไปก็จะหมดสิทธิ์ทำการประมงและจะต้องรอจนกว่าจะมีการเปิดขออนุญาตทำการประมงรอบใหม่  นอกจากนั้นยังมีเรื่องการจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างแรงงานต่างด้าวผ่านตู้เอทีเอ็ม ซึ่งจะให้ชาวประมงแจ้งจุดที่ต้องการให้ตั้งตู้เอทีเอ็มเพื่อความสะดวกแก่ลูกจ้าง

และเมื่อเวลา 10.30 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้มาร่วมในการประชุม  พร้อมทั้งมอบนโยบายให้โอวาทเพื่อเป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่สมาชิกชาวประมง และรับฟังปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การแก้ไข

และท้ายที่สุดก็ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมการประมงเนื่องจาก วันนี้เป็นวันสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง โดยเปิดให้สมาชิกเสนอชื่อ ซึ่งสมาชิกก็ได้เสนอชื่อ นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ เพียงคนเดียว และในที่ประชุมก็ได้ลงคะแนนเสียงให้นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการประมงสมุทรสาครต่อ ซึ่งเป็นสมัยที่4

 

tp-ประมง2 tp-ประมง3 tp-ประมง4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว