ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 62

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

เจ้าพ่อ1

นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายวิเชาว์ หุ่นเจริญ ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ร่วมกันเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร โดยมีฝ่ายทีเกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรสาคร

เจ้าพ่อ2

โดยในที่ประชุมได้ติดตามผลความคืบหน้าของฝ่ายต่างๆ ก่อนที่จะเข้าประชุมใหญ่กับจังหวัดในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ โดยงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 13 มิถุนายน 2562 โดยวันแห่เจ้าพ่อทั้งทางบกและทางน้ำนั้น จะมีขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2562

เจ้าพ่อ3

ทั้งนี้ได้มีการติดตามงานจากทุกฝ่าย อย่างเช่น เรื่องความสะอาด แสงสว่างภายในงาน การจราจร การประชาสัมพันธ์งานตามสื่อต่างๆทั้งในท้องถิ่นและส่วนกลาง  โดยทุกฝ่ายได้เตรียมพร้อมเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา ส่วนขบวนแห่ทางบกปีนี้ ทางด้านประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เปิดเผยว่า ปีนี้ขบวนจะลดน้อยลง และบางขบวนก็ไปรวมกับขบวนอื่น เพราะติดขัดในเรื่องเศรษฐกิจที่ซบเซาลง  อีกทั้งวงดุริยางค์ปีนี้ จะไม่มีวงดุริยางค์ของเด็กประถม จะเป็นวงดุริยางค์ของนักเรียนมัธยม และหากไม่จำเป็น แต่ละขบวนก็ไม่อยากให้มีเด็กและผู้สูงอายุเช่นกัน เพราะช่วงนี้อากาศร้อน เกรงว่าเด็กๆและผู้สูงอายุจะทนร้อนไม่ไหว แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็นศรัทธาของประชาชนที่มีต่อองค์เจ้าพ่อหลักเมือง ทางคณะกรรมการฯก็มิอาจห้ามแรงศรัทธานี้ได้  ส่วนขบวนแห่ทางเรือ ปีนี้ก็ยังไม่มีการสรุปว่าจะมีเรือประมงเข้าร่วมขบวนแห่ทางน้ำกี่ลำ เป็นเพราะอาชีพประมงได้ซบเซาลงเช่นกัน แต่ปีนี้มีความพิเศษ จะมีเรือจากกองทัพเรือภาค1 พร้อมทหารเรือแต่งชุดเต็มยศ มาเข้าร่วมขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองทางน้ำด้วยจำนวน 1 ลำ

เจ้าพ่อ4

เจ้าพ่อ5

เจ้าพ่อ6

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว