ประชุมเกษตรประจำเดือน

AD WEBSITE CABLE TV

vk เกษตร 1

ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  นางจันทิรา  ศรีขาว  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์  โดยมีเหล่าเกษตรอำเภอจากทั้ง 3 อำเภอ  และเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลเข้าร่วม

vk เกษตร 4

สำหรับการประชุมในครั้งนี้  ทางกลุ่มอารักขาพืชได้รายงานการระบาดของศัตรูพืชสำคัญ  เป็นข้อมูลสิ้นสุดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  อย่างแมลงดำหนามมะพร้าว  มีระบาดในอำเภอบ้านแพ้ว 148 ไร่  นับว่าลดลงไปจากเดิม 10 ไร่  ส่วนหนอนหัวดำมะพร้าว  ในอำเภอเมืองมีพื้นที่ระบาด 98 ไร่  อำเภอกระทุ่มแบน 48 ไร่  และอำเภอบ้านแพ้วหนักที่สุด  ซึ่งมีพื้นที่ระบาดถึง 2,488 ไร่  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 26 ไร่ ส่วนด้วงแรดมะพร้าว  ในอำเภอเมืองมีพื้นที่ระบาด 59 ไร่  อำเภอบ้านแพ้ว  มีพื้นที่การระบาด 321 ไร่ เพิ่มขึ้นจากเดิม 3 ไร่

vk เกษตร 2

vk เกษตร 3

ทั้งนี้ได้ร่วมกันหารือวางแผนในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน  โดยให้อำเภอเมืองวางแผนดำเนินการเรื่องการผลิตแตนเบียนในเดือนมีนาคม  อำเภอบ้านแพ้ววางแผนดำเนินการจัดการแปลงมะพร้าวที่เสื่อมโทรม  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  และวางแผนดำเนินการจัดงานวันรณรงค์ในพื้นที่อื่นต่อไป  และขอให้อำเภอแจ้งแผนมายังจังหวัด  เพื่อที่จังหวัดจะได้ร่วมดำเนินการต่อไปด้วย     

                       

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว