ประชุมสรุปบวชหมู่

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

tp-บวชหมู่1

ที่วัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประชุมสรุปผลงานอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จังหวัดสมุทรสาคร และมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการการจัดงานเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการจัดงานอุปสมบทหมู่เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรครั้งที่ผ่านมานี้ประสบความสำเร็จตามที่คาดไว้ หน่วยงานทุกหน่วยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ส่วนเรื่องรายรับรายจ่ายได้มีการทำบัญชีไว้อย่างเป็นระบบและมีการนำมารายงานในการประชุมในครั้งนี้ให้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งรายรับทั้งหมดนั้นเป็นเงินทั้งสิ้น 2,880,408 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 949,220 บาท  หักลบยอดเงินทั้งหมดคงเหลือเงินจำนวน 1,931,188 บาท

โดยในเงินจำนวนนี้ จะนำไปช่วยค่าน้ำค่าไฟวัด 200,000 บาท มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย และ โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม แห่งละ 20,000 บาท มอบให้กับสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร 10,000 บาท มอบเอาไว้ใช้จ่ายเรื่องน้ำดื่มสำหรับการจัดประชุม 10,000 บาท  ซ่อมกุฏิ 500,000 บาท ถวายเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร 100,000 บาท และที่เหลือจำนวน 1,071,200 บาท จะสมทบทุนสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ของวัดเจษฎาราม

     

tp-บวชหมู่2

tp-บวชหมู่3

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว