ประชุมสมาชิกสมาคมประมง

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

 

footer_master

นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกันกับสมาชิกชาวประมง ซึ่งได้จัดขึ้นที่สมาคมการประมงจังหวัดสมุทรสาคร โดยครั้งนี้จะเป็นการประชุมเพื่อหาข้อสรุปนำไปเสนอต่อที่ประชุมสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ โดยเรื่องที่พูดคุยกันจะเป็นข้อกำหนดกฎหมายทุกตัวที่เกี่ยวข้องกับชาวประมง เช่น เรื่องความปลอดภัย สุขอนามัยของคนในเรือ การออกหนังสือคนประจำเรือ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ข้อกำหนดต่างๆที่ออกจากกรมเจ้าท่า ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พักอาศัย ใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ การตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของการทำงาน

และในวันนี้ทางสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรสาครก็ได้เชิญ ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ ที่ปรึกษาสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ มาตรการ C188 ที่รัฐบาลไทยจะไปให้สัตยาบันเพื่อรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้ จะครอบคลุมในส่วนของภาคประมงทั่วโลก ซึ่งมีประเทศที่เป็นสมาชิกอยู่ 189 ประเทศ แต่ตอนนี้มีเพียง 10 ประเทศที่เข้าร่วมและเป็นประเทศที่ทำประมงขนาดเล็กเท่านั้น ส่วนประเทศมหาอำนาจหลายประเทศก็ไม่ได้เข้าร่วม ซึ่งสัญญาตัวนี้หลักๆแล้วจะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงเรือประมงให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งความปลอดภัย และสุขอนามัย

สำหรับอนุสัญญาฉบับนี้ชาวประมงไทยบอกว่า บางเรื่องสามารถทำได้เพราะสอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่ควบคุมอยู่แล้ว แต่เรื่องที่ทำยาก คือเรื่องของความสะดวกสบายในเรือ ที่บังคับหลายอย่างเช่น ต้องมีที่นอน มีฟูก ต้องมีห้องพักผ่อน ต้องมีห้องน้ำ 1 ห้อง ต่อคนเรือ4 คน ทางเดินที่ลอดได้จะต้องมีความสูง1.90 เมตรขึ้นไป เป็นต้น นั่นหมายความว่า เรือประมงทุกลำต้องรื้อเรือแล้วทำใหม่ ซึ่งต้องใช้ทุนในการปรับปรุงสูงมาก แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า ทำแล้วจะใช้การได้ เพราะโครงสร้างที่เปลี่ยนไปอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการเดินเรือ ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องมีการนำไปพูดกันในที่ประชุมใหญ่อีกครั้ง และต้องดูท่าทีของรัฐบาลด้วยว่าจะเห็นด้วยกับเสียงชาวประมงหรือไม่  

 

tp-ชาวประมง2 tp-ชาวประมง3 tp-ชาวประมง4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว