ประชุมสมาคมผู้สื่อข่าว

AD WEB NET 2

tp-ประชุมนักข่าว1

เมื่อเวลา 13.00 น.ของวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดการประชุมร่วมกับสมาชิกขึ้นที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุม โดยเรื่องแรกที่ได้มีการชี้แจงคือ อยากให้นักข่าวทุกคนได้มีการพัฒนาตนเองในเรื่องของการถ่ายภาพและการเขียนข่าว เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และต่อไปจะมีโครงการเชิญนักข่าว ช่างภาพที่มีฝีมือมาอบรมเรื่องการถ่ายภาพให้กับนักข่าวที่อยู่ในสังกัดสมาคมผู้สื่อข่าวด้วย

ส่วนการทำงานนั้นอยากให้มีการทำงานร่วมกันกับอีกหลายหน่วยงาน อย่างเช่น หน่วยงานของภาครัฐ เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน และอีกหนึ่งประเด็นที่ได้มีการหารือกันในการประชุมครั้งนี้ คือเรื่องการส่งประกวดคำขวัญของจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีทางเลขาธิการหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครเข้ามาประชุมชี้แจง ซึ่งได้มีการอธิบาย ถึงที่มาที่ไปของโครงการและอยากให้สื่อมวลชนได้นำโครงการนี้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น

 

tp-ประชุมนักข่าว2

tp-ประชุมนักข่าว3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว