ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

นายพิริยะ  ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดสมุทรสาคร   เนื่องด้วยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ที่กำลังจะมาถึง เป็นช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและถือโอกาสท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ ประกอบกับในทุกพื้นที่จะมีการจัดงานประเพณีทำบุญ การละเล่น และงานรื่นเริงต่างๆ ทำให้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปกติ

footer_master

 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มารายงานการเตรียมความพร้อม อย่างเช่น สำนักงานแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ที่กำลังมีการก่อสร้างขยายถนนพระราม 2 อยู่ในขณะนี้ ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้มีแผนให้ผู้รับจ้างหยุดเดินเครื่องทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2562  และทำการคืนผิวจราจรช่วงที่ขยายถนน ให้วิ่งได้มากที่สุด และทำเครื่องหมาย สัญญาณต่างๆบริเวณจุดก่อสร้างให้ชัดเจน รวมถึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบการเลี่ยงเส้นทางไม่ให้มาวิ่งจุดที่ขยายถนนพระราม 2  โดยผู้ที่จะออกจากกรุงเทพเพื่อลงสู่ภาคใต้ ให้เลี่ยงไปใช้ถนนบรมราชชนนี  พุทธมณฑลสาย 4  พุทธสาคร มาออกถนนเศรษฐกิจ เข้าสู่ถนนพระราม 2 ส่วนขาเข้ากรุงเทพ ก็ใช้ทางเลี่ยงแบบเดียวกัน 

footer_master

footer_master

footer_master