ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จ.สค.

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด  จันทมฤก  ผู้ว่าราชการจังหวัด   เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของจังหวัด เนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนใน ต.คลองมะเดื่อ  ต.ดอนไก่ดี  ต.สวนหลวง และพื้นที่หลักๆของอำเภอเมืองคือ ต.นาดี  ต.คอกกระบือ และ ต.บางน้ำจืด   โดยปริมาณน้ำฝนที่ท่วมในแต่ละพื้นที่นั้น มีมากกว่าเมื่อครั้งน้ำท่วมปี 54  ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้ลงพื้นที่ไปกับหน่วยงาน ปภ.จังหวัด ก็พบว่าประชาชนมีความเดือดร้อน ถ้าหากจะปล่อยให้น้ำลดไปตามธรรมชาติ ต้องใช้เวลาถึง 8 วัน ซึ่งทางผู้ว่าฯไม่อาจนิ่งนอนใจได้  เพราะไม่อยากให้ประชาชนต้องอยู่อย่างลำบาก จึงเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเร่งด่วน เพื่อนำน้ำที่ท่วมขังออกไปโดยเร็วที่สุด และตอนนี้พื้นที่ส่วนใหญ่น้ำยังทรงตัวอยู่ และหวังว่าจะไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม  ทั้งนี้ส่วนใหญ่แต่ละพื้นที่ต้องการเครื่องสูบน้ำเพิ่ม และบางแห่งติดตรงที่ไม่สามารถระบายน้ำออกได้ เพราะอาจไปกระทบกับบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อื่น ทางจังหวัดจึงต้องเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุด

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว