ประชุมพระนวกะ

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

การประชุมพระนวกะของจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นที่วัดเจษฎารามพระอารามหลวง โดยมีพระธรรม โพธิมงคล เจ้าคณะภาค14 เป็นประธาน โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยพระสังฆาธิการและพระนวกะของจังหวัดสมุทรสาคร ให้การต้อนรับ

สำหรับการประชุมครั้งนี้มีพระนวกะหรือพระบวชใหม่ของทั้ง 3 อำเภอเข้าร่วม รวมทั้งสิ้น 539 รูป โดยพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค14 ประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทแก่พระผู้เข้าร่วมอบรมทุกรูป เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติของพระสงฆ์ที่ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของพระบวชใหม่ นอกจากนั้นยังมีการแต่งตั้งเจ้าคณะตำบลบ้านเกาะ และแต่งตั้งเลขา  นอกจากนี้เจ้าคณะอำเภอของแต่ละอำเภอได้ขึ้นกล่าวทักทายพร้อมกับแนะนำหลักปฏิบัติของภิกษุสงฆ์ที่ควรปฏิบัติ เช่น เรื่องของพระบวชใหม่ที่บวชในพรรษาก็ควรที่บวชให้ครบพรรษา นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องการยึดหลักการประพฤติที่ถูกต้อง ทำตนให้ประชาชนเคารพ ศรัทธา ไม่ควรทำอะไรที่อาจทำให้ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ไทยเสียหาย

 

tp-พระ2 tp-พระ3 tp-พระ4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว