ประชุมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

ยาเสพติด1

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร โดยในที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการขนส่งยาเสพติดทางไปรษณีย์ ซึ่งพบว่าที่ผ่านมาในจังหวัดเคยพบการขนส่งยาเสพติดประเภทกัญชามากที่สุด ส่วนในภาพรวมในระดับประเทศ มากที่สุดจะเป็นไอซ์ รองลงมาเป็นกระท่อม และกัญชา ส่วนยาบ้าจะไม่นิยมส่งกันทางไปรษณีย์เพราะมีกลิ่นฉุน  และช่องทางการส่งยาเสพติดส่วนใหญ่จะส่งทางระบบขนส่งของเอกชน เนื่องจากปัจจุบันการระบบขนส่งเอกชน ยังมีช่องโหว่เรื่องการตรวจสอบบัตรประชาชนของผู้ส่ง ที่บางครั้งไม่ได้ใช้บัตรตัวจริง จะเป็นการถ่ายรูปใส่โทรศัพท์มือถือมา และแจ้งให้กับพนักงานทำให้สามารถปลอมแปลงบัตรประชาชนกันได้  เมื่อมีการจับกุมและตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาจทำให้ผู้บริสุทธิ์ตกเป็นเหยื่อในการแอบอ้างนำชื่อไปส่งสินค้าโดยไม่รู้ตัวได้ และจะทำการสืบค้นหาตัวคนส่งยาเสพติดได้ยาก ส่วนการขนส่งทางไปรษณีย์นั้น มักจะไม่ค่อยพบปัญหา เนื่องจากมีระบบตรวจสอบที่แน่นอน มีการเสียบบัตรประชาชนตัวจริง มีกล้องวงจรปิดจับหน้าผู้ส่งสินค้าอย่างชัดเจน  ซึ่งถ้าหากมีการส่งยาเสพติดทางไปรษณีย์ ก็จะมีข้อมูลอย่างถูกต้องในการจับกุม

ยาเสพติด2

สำหรับเรื่องนี้ในระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้แสดงความเป็นห่วงอย่างมาก เพราะระบบขนส่งของเอกชนยังมีช่องโหว่เรื่องการตรวจสอบบัตรประชาชนอยู่ และปัจจุบันก็มีการเปิดระบบขนส่งเอกชนขึ้นมาเป็นจำนวนมาก โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัด จึงได้สั่งการให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาช่องโหว่ของระบบขนส่งเอกชนโดยเร็ว เพื่อป้องกันการขนส่งยาเสพติดในช่องทางดังกล่าว

ยาเสพติด3

ยาเสพติด4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว