ประชุมป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า

AD WEB CCTV

fm - ตัดไม้1

นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร   เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  ซึ่งได้มีการตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่

23 มิถุนายน 2560 จำนวน 90 ราย  ผลการตรวจสอบนั้นไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด

fm - ตัดไม้4

นอกจากนี้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ ได้รายงานการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าคุ้มครองได้แก่ ลิงแสมที่รบกวนประชาชนแต่ละพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งที่ผ่านมาได้จับลิงแสมในพื้นที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ตำบลโคกขาม พื้นที่หมู่ 3 ตำบลนาดี  บริเวณชุมชมและโรงงานจำนวนหลายร้อยตัว  ซึ่งถ้าหากพื้นที่ใดมีลิงแสมไปรบกวนประชาชน เมื่อแจ้งมายังเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ ก็จะจัดเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบโดยเร็ว   และล่าสุดได้มีการแจ้งมาว่าในพื้นที่ตำบลนาโคก  มีลิงแสมรบกวนชาวบ้านอยู่จำนวนกว่า 100 ตัว เจ้าหน้าที่ก็กำลังเข้าไปตรวจสอบเช่นกัน

fm - ตัดไม้3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว