ประชุมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระราม 2

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระราม 2 โดยในที่ประชุม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ขอความร่วมมือให้แขวงทางหลวงสมุทรสาคร แขวงทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดถนนพระราม 2 ช่วยกันดูแลความสะอาดทั้ง สองข้างทาง เก็บขยะ ตัดหญ้าและวัชพืชที่รกรุงรัง เก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้ดูสะอาดและเป็นระเบียบ เนื่องจากถนนพระราม 2 จะเป็นเส้นทางเสด็จผ่านของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี            ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ในวันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561

footer_master

นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมใต้สะพานข้ามคลองดี 7  ซึ่งได้มีการทำพื้นที่รับน้ำคล้ายแก้มลิงขนาดเล็กบริเวณใต้สะพาน  พร้อมติดตั้งปั๊มน้ำอัตโนมัติ เพื่อพร้อมระบายน้ำได้ตลอดเวลา ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมใต้สะพานดังกล่าว

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ กันยารัตน์ / ข่าว