ประชุมด่วนแก้ปัญหาฝุ่นละออง

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

เมื่อเวลา 15.30 น. ของวันที่ 28 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ร่วมกันประชุมหารือถึงสาเหตุที่อาจจะก่อให้เกิดฝุ่นละออง และวิธีการลดปัญหาฝุ่นละออง

การประชุมครั้งนี้เป็นการเรียกประชุมด่วน เนื่องจากในขณะนี้จังหวัดยังมีค่าฝุ่นละออง PM2.5 อยู่ในเกณฑ์ที่มีผลต่อสุขภาพ แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการฉีดพ่นละอองน้ำ ทำความสะอาดถนน ตรวจรถควันดำ กันอย่างต่อเนื่อง แต่ผลที่ออกมาก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จึงได้มีการเชิญประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาสาเหตุของปัญหาว่ามาจากอะไรกันแน่

ซึ่งเบื้องต้นได้มุ่งเป้าไปที่รถควันดำและการก่อสร้างริมถนน ว่าส่งผลกระทบถึง 60 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ได้มีการถกกันว่า ส่วนใหญ่ค่าPM.จะสูงในช่วงกลางคืน และกลางคืนจำนวนรถก็น้อย เรื่องนี้น่าจะมีสาเหตุมาจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วย แต่เรื่องปัจจัยของสภาพอากาศในตอนกลางคืนที่เป็นตัวทำให้ฝุ่นหนาแน่นก็ยังไม่ตัดทิ้ง

สำหรับมาตรการในการจัดการเรื่องรถควันดำตรงนี้จะเป็นหน้าที่ของตำรวจและสำนักงานขนส่งจังหวัด ที่มีการตรวจกันอย่างต่อเนื่อง ส่วนเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมตอนนี้ ได้มีการแต่งตั้งชุดตรวจขึ้นมาเพื่อออกตรวจโรงงานโดยเฉพาะ ซึ่งกลุ่มแรกที่มุ่งเป้าจะเป็นโรงงานที่มีบอยเลอร์ขนาดใหญ่ กับโรงงานที่ใช้น้ำมันเตาเกรดซี สำหรับเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ทางตัวแทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้ชี้แจงว่า ที่ผ่านมา การตรวจฝุ่นของโรงงานนั้น ไม่มีการตรวจPM2.5 ส่วนใหญ่จะตรวจ PM 10 เพราะไม่ได้มีการกำหนดให้ตรวจ และจะเป็นการตรวจแบบภาพรวมเท่านั้น จึงไม่มีข้อมูลว่า โรงงานไหนที่เป็นแหล่งกำเนิดPM2.5 และสำหรับการออกตรวจแบบเร่งด่วนในครั้งนี้ จะเป็นการตรวจโรงงานที่ต้องสงสัยว่าจะมีการปล่อยฝุ่นละอองออกมา ซึ่งจะดูว่ามีระบบป้องกันฝุ่นละอองหรือไม่ ถ้าโรงงานไหนไม่มี ก็จะสั่งให้หยุดชั่วคราวก่อน เพื่อให้ดำเนินการให้ถูกต้อง

 

footer_master footer_master footer_master footer_master

 เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว