ประชุมงบประมาณ

AD WEBSITE CABLE TV

vk บวชหมู่ 1

ที่วัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  ได้มีการจัดประชุมสรุปงบประมาณพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในช่วงวันที่ 1-15 ธันวาคม 2559  โดยมีพระเทพสาครมุนี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  เป็นประธานในการประชุม  พร้อมด้วยนายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  และมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

                        โดยในการจัดงานมีรายรับอยู่ที่ 3,114,114 บาท  มีรายจ่ายรวม 896,271 บาท  คงเหลือ 2,217,843 บาท  และหักค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆเพิ่มเติมคือ ค่าถ่ายรูปหมู่พระสงฆ์ 10,000 บาท  และร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ครบ 100 วันอีก 27,400 บาท รวม 37,400 บาท  รวมคงเหลือเงินทั้งสิ้น 2,180,443 บาท

vk บวชหมู่ 2

vk บวชหมู่ 3

 

vk บวชหมู่ 4

                                                                                  ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว