ประชุมความปลอดภัยรถโรงเรียน

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา ทางสภาผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนางอรุณรัตน์ น้อมนพ ประธานศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุม ซึ่งครั้งนี้ได้มีการพูดถึงความปลอดภัยของรถโรงเรียน ที่จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ยังมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นอยู่  อย่างเช่นเรื่องที่ลืมเด็กไว้ในรถจนเสียชีวิต แม้ว่าเหตุแบบนี้ยังไม่เกิดขึ้นในสมุทรสาคร แต่ก็ต้องสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสีย ซึ่งที่ผ่านมาทางคณะทำงานได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในเรื่องความปลอดภัยของรถโรงเรียน โดยจะมีการแต่งตั้งนักเรียนให้ทำหน้าที่ในการดูแลเพื่อนนักเรียนที่จะโดยสารมากับรถ มีการเช็ครายชื่อทั้งขึ้นและลง ทั้งขาไปและกลับ มีการรายงานต่อครูที่รับนักเรียนเข้าโรงเรียน การสำรวจรถแต่ละคันว่านักเรียนลงครบหมดแล้ว และรถทุกคันต้องตรวจสภาพให้อยู่ในความปลอดภัย ต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานขนส่ง ซึ่งแผนนี้ทางสภาผู้บริโภคหวังที่จะทำให้เกิดขึ้นกับสมุทรสาคร เพราะตอนนี้การรับส่งนักเรียนหลายๆแห่ง ยังทำแบบไม่มีการรองรับจากหน่วยงานใดๆ และเมื่อเกิดเหตุขึ้นมา ก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆได้ ดังนั้น จึงต้องมีการทำงานร่วมกันของโรงเรียน และสำนักงานขนส่ง เพื่อให้รถรับส่งนักเรียนทุกคันมีมาตรฐาน มีความปลอดภัย มีหน่วยงานที่รับรองดูแล ซึ่งต่อไปก็จะมีการประชุมร่วมกับโรงเรียนต่างๆ ด้วย

 

footer_master footer_master footer_master

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว