ประชุมคณะทำงานจังหวัดสะอาด

AD WEB CCTV

fm - จังหวัดสะอาด1

นายสาคร อิ่มพรรณไชย รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”  พร้อมด้วย  หัวหน้าส่วนการงาน  และคณะทำงาน  เข้าร่วมประชุม

fm - จังหวัดสะอาด2

โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานรอบเดือนเมษายนที่ผ่านมา  อย่างเช่นโครงการสร้างจิตสำนึกประชาชนไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง ที่ได้มีการรณรงค์ตามคูคลองในเขตเทศบาลฯ โดยการนำน้ำ EM  ซึ่งเป็นน้ำอเนกประสงค์ชีวภาพไปแจกประชาชน เพื่อนำไปเทตามท่อน้ำภายในบ้าน เพื่อปรับสภาพน้ำก่อนปล่อยลงสู่คลอง ทั้งนี้ทางเทศบาลนครสมุทรสาคร จะเดินหน้ารณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนตามคลองต่างๆในเขตเทศบาลฯให้ครบทั้งหมด และยังเหลือคลองโกรกกรากเป็นคลองสุดท้าย  ซึ่งจะไปจัดกิจกรรมรณรงค์กันในวันที่ 23 มิถุนายนนี้

fm - จังหวัดสะอาด3

นอกจากนี้ในส่วนของโครงการคัดแยะขยะภายในชุมชน แต่เดิมมี 15 ชุมชนนำร่องที่เข้าร่วม  แต่ตอนนี้ชุมชนที่เหลือทั้งหมดก็ได้ตอบรับแล้ว ว่าจะเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะครบทุก 32 ชุมชน ถือเป็นสัญญาณดี ที่ชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ได้ตระหนักถึงความสะอาดและรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น

fm - จังหวัดสะอาด4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว