ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

AD-WEB-CCTV-6-12-61

หมู1

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  สำหรับโรคนี้ เป็นไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสุกรที่แพร่กระจายในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก ซึ่งโรคนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน แต่ก็ถือว่าเป็นโรคที่สามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากหากมีการระบาดของโรคนี้ในประเทศแล้ว จะกำจัดโรคได้ยาก เพราะในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันควบคุมโรค ในขณะที่เชื้อไวรัสที่ก่อโรค มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม สุกรที่หายป่วยแล้ว จะเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิต และยิ่งกว่านั้น โรคนี้เป็นโรคที่มีความรุนแรง โดยทำให้สุกรที่ติดเชื้อ มีการตายเฉียบพลันเกือบ 100 % ซึ่งโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เริ่มพบการระบาดในทวีปแอฟริกา ตั้งแต่ปี 2464 และในปี 2561 พบการระบาดมากขึ้นใน 14 ประเทศ และในประเทศเอเชีย 1 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

หมู2

โดยในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครนั้น ไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าว ซึ่งสมุทรสาคร ไม่มีแหล่งเลี้ยงสุกร มีแต่สุกรที่ถูกเชือดแล้วนำมาจากจังหวัดอื่น และนำมาเก็บไว้ตามห้องเย็น เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปยังทั่วประเทศ แต่ถึงอย่างไรจังหวัดสมุทรสาครเองก็มีมีแผนเตรียมรับมือไว้ หากเกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  ก็จะสามารถรับมือ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงที

หมู3

หมู4

หมู5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว