ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงจังหวัด

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - ความมั่นคง1

นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง  และความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีหัวหน้า ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดยในที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยให้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนเป็นต้นแบบในการแสดงความจงรักภัคดี และเป็นตัวอย่างการจัดงานพระราช พิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ โดยเน้นให้หน่วยงานรักษาความมั่นคงและความสงบจังหวัด สมุทรสาคร  ตำรวจ ทหาร คอยตรวจเช็คผู้ที่มาเข้าร่วมงานในลักษณะที่ไม่เหมาะสม  คอยตรวจสอบสถานที่ และความเรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การจัดงาน พระราชพิธีฯ

 

fm - ความมั่นคง3

fm - ความมั่นคง2

สำหรับสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีหนังสือ เรื่องการติดตามสถานการณ์จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยให้หน่วยงานตำรวจภูธรจังหวัด สั่งการสถานีตำรวจภูธรในหน่วยงานรับผิดชอบด้านการข่าว ลงพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ติดตามสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และให้อำเภอประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบกล้อง CCTV  รถน้ำ รถดับเพลิง ไฟฟ้าส่องสว่างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

fm - ความมั่นคง4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว