ประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร

AD-WEB-CCTV-6-12-61

กรมการ1

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการ ประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนมิถุนายน  ซึ่งก่อนที่การประชุมจะเริ่มขึ้น ก็ได้มีการมอบเกียรติบัตรโล่รางวัลแก่หมอดินอาสา จำนวน 8 รางวัล ของสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร  พร้อมแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ คือ นาย วรากร ชยุติกุล ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ย้ายมาจาก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย จ.เพชรบุรี

กรมการ2

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แจ้งว่าตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ จะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีแผนปฏิบัติการทำความสะอาดคูคลองต่างๆ ที่เน้นคลองหลักๆ จำนวน 3 คลอง ได้แก่ คลองมหาชัย , คลองดำเนินสะดวก และ คลองชลประทานดี 7 หรือคลองตาขำ  ส่วนคลองต่อไปที่จะดำเนินการต่อเนื่องก็คือ คลองภาษีเจริญ , คลองครุ และคลองสี่วาพาสวัสดิ์  ซึ่งแผนของจังหวัดสมุทรสาครนั้น จะดำเนินการพัฒนาแม่น้ำคูคลองในจังหวัดสมุทรสาครทุกสายให้มีสภาพที่ดีขึ้นโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

กรมการ3

กรมการ4

กรมการ5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว