ประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

footer_master

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนมีนาคม ซึ่งก่อนที่การประชุมจะเริ่มขึ้น ก็ได้มีการมอบมอบประกาศเกียรติคุณโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะภายใต้แนวคิด “ร่วมกันเปลี่ยน ร่วมกันแยก ก่อนทิ้ง” ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี และยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จำนวน 4 ราย และมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “ร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562”ระดับจังหวัด จำนวน 5 ราย

footer_master

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด เน้นให้ทุกฝ่ายร่วมกันเตรียมความพร้อมพิธีการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดสมุทรสาครให้ออกมาสมเกียรติยศ โดยพิธีจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. จะเป็นพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครกำหนดจัดพิธีดังกล่าวที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อ.บ้านแพ้ว ส่วนวันจันทร์ที่ 8  เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. เป็นพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง, วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง และวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เป็นพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากจังหวัดมาเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว