ประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - คณะกรมการ1

นายประภัสสร์   มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  โดยในที่ประชุมได้มีประเด็นการติดตามความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดเจษฎาราม  โดยฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยได้ชี้แจงงานจราจร  ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรพร้อมจิตอาสาจะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ก่อนเริ่มพิธีถึงหลังพิธีจบจนกว่าการจราจรจะคลี่คลายจึงจะถอนกำลัง  รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยโดยเน้นภายในวัดเจษฎาราม ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบคอยอำนวยความปลอดภัย ตั้งแต่เวลา 06.00 น.จนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธี

fm - คณะกรมการ2

นอกจากนี้ในส่วนของความปลอดภัยทางน้ำบริเวณท่าเรือรับลม และท่าเรือวัดเจษฎาราม  ซึ่งเป็นจุดขึ้นลงเรือเพื่อให้ประชาชนได้ไปร่วมพิธี โดยจะมีกำลังเจ้าหน้าที่คอยประจำการความปลอดภัย  เพื่อกำหนดจำนวนคนขึ้นลงเรือไม่ให้เกินอัตรา

fm - คณะกรมการ3

fm - คณะกรมการ4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว