ประชุมขับเคลื่อนลานวัฒนธรรม

WEB-02

 

 

tp ลาน1

 

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนลานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร, ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร, ประธานสภาวัฒนธรรม, เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัด, ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร, ผู้จัดการหอการค้าจังหวัด, ภาคประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อร่วมกันหาแนวทางการขับเคลื่อนให้ลานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ดูแล เพราะตอนนี้อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมมาก ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้มีการสรุปว่า ทางจังหวัดสมุทรสาครจะหางบประมาณมาซ่อมแซมก่อนที่จะส่งมอบให้กับทางเทศบาลนครสมุทรสาครรับไปดูแล แต่ตอนนี้จังหวัดไม่มีงบประมาณ ซึ่งหากรอก็อาจจะเป็นงบประมาณปี 2564 นั่นหมายความว่าระยะเวลาก็จะนานออกไปอีก และความเสียหายในพื้นที่ก็จะมากขึ้นเช่นกัน จึงอยากให้ทางเทศบาลนครสมุทรสาครรับไปดูแลต่อเลย                  ด้านเทศบาลนครสมุทรสาคร โดยนายชิงชัย บุญประคอง กล่าวว่า จะต้องนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสภาเทศบาลใหม่อีกครั้ง เพราะก่อนหน้านี้สภายินดีที่จะรับมอบเพราะทางจังหวัดจะมีการซ่อมให้ก่อน แต่ตอนนี้เงื่อนไขเปลี่ยนไปจึงต้องขอมติจากที่ประชุมสภาอีกครั้ง

ส่วนทางด้าน นายวิเชาว์ หุ่นเจริญ ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร บอกว่า ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดพื้นที่ตรงนี้มากที่สุด ก็อยากให้พื้นที่ตรงนี้ได้รับการดูแล เพราะว่าเวลามีการจัดงานเทศกาลต่างๆก็จะเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว โดยอยากให้ทางเทศบาลได้รับไว้เพื่อดูแล ซึ่งทางศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ก็ยินดีที่จะร่วมด้วยในการดูแลพัฒนา เพราะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

นอกจากนั้น ก็ยังมีอีกหนึ่งโครงการที่ได้เข้ามารับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นแบบไหน โดยจะได้รับงบประมาณจาก สสส.มาเพื่อออกแบบ ซึ่งหากแบบที่ออกไว้ตรงกับความคิดของประชาชน ก็จะสามารถขับเคลื่อนต่อได้ โดยทางเทศบาลนครสมุทรสาครจะเป็นผู้ผลักดันงบประมาณมาใช้ปรับปรุงต่อไป

 

 

tp ลาน2 tp ลาน3 tp ลาน4

เอเซีย ภาพ/ พรเพ็ญ / ข่าว