ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.บ้านแพ้ว

AD WEB CCTV

fm - กำนัน1

ที่อำเภอบ้านแพ้ว รตท. ภพชนก ชลานุเคราะห์  นายอำเภอบ้านแพ้ว เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านแพ้ว  โดยในที่ประชุมนายอำเภอบ้านแพ้ว ได้เชิญชวนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีจนถึงกำหนดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยมอบหมายกระทรวงต่างๆ  ร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมพิธีฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 15.52 น. ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  โดยให้ส่งผู้เข้าร่วมพิธีหมู่บ้านละ 2 คน

fm - กำนัน2

นอกจากนี้ นายอำเภอบ้านแพ้ว ได้เน้นย้ำขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนเมื่อพบเจอปัญหาอะไรที่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของตนเดือดร้อน ก็ขอให้แก้ไขโดยทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่ง

fm - กำนัน3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว