ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กระทุ่มแบน

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม อำเภอกระทุ่มแบน นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, สารวัตรกำนันและแพทย์ประจำตำบล ประจำเดือนเดือนพฤษภาคม 2561   ซึ่งก่อนที่จะมีการเริ่มประชุม นายอำเภอกระทุ่มแบน ได้ทำการประดับขีด และมอบหนังสือสำคัญการเป็นสารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 3 ราย ได้แก่นายพิเชษฐ์ ผ่องท่าไม้ สารวัตรกำนันตำบลสวนหลวง, นางเยาวลักษณ์ จันทร์ประชุม กับ นางบงกช วลีศักดิ์ชัยนันท์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหลวง และยังได้ให้ข้อคิดแก่ผู้ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ รวมถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งเดิม โดยขอให้ช่วยกันดูแลชุมชนในตำบลของตนเอง ให้มีความเรียนร้อย และคอยให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในชุมชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี อีกทั้งยังได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมการปฏิบัติงานของทุกคน ในห้วงระยะเวลารณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา  ซึ่งทุกคนได้ทำงานร่วมกันอย่างเต็มกำลังความสามารถจนทำให้อำเภอกระทุ่มแบนสามารถลดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิต ตายเป็นศูนย์ได้

นอกจากนี้นายอำเภอกระทุ่มแบน ยังได้แจ้งให้ทราบถึงกำหนดการเสด็จของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางพเยาว์ ชัยมงคล ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. จึงขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนทั้ง 5 แห่ง ที่เป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่างๆ ตลอดเส้นทางที่ขบวนเสด็จผ่าน พร้อมทั้งขอให้มีการจัดพื้นที่เตรียมพร้อมสำหรับให้ประชาชนเฝ้ารับเสด็จ เพื่อให้สะดวกต่อการถวายความปลอดภัย

 

tp-กำนัน2 tp-กำนัน3 tp-กำนัน4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว