ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กระทุ่มแบน

AD WEB NET 20-5-60

tp-ประชุมผู้ใหญ่บ้าน1

ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอกระทุ่มแบน นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล ของเดือนมิถุนายน 2560 โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนเข้าร่วมประชุม ในการนี้ก่อนที่การประชุมจะเริ่มขึ้นนั้น  นายอำเภอกระทุ่มแบน ได้ทำการมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบคุณธรรม 9 ประการ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรในส่วนของอำเภอกระทุ่มแบนจำนวน 3 ราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนในสังคม ได้น้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน จากนั้นเป็นการมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 ให้แก่เด็กชายฝาแฝด

ส่วนวาระการประชุมที่สำคัญในครั้งนี้เป็นการชี้แจงถึงโครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ซึ่งกำนันทุกตำบลจะต้องเข้าร่วมประชุมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขณะที่ทางด้านของผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบลทุกหมู่บ้าน จะเข้าร่วมประชุมโดยการรับชมผ่านระบบ DOPA Channel ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอกระทุ่มแบน ในวันที่ 15 มิถุนายนนี้

นอกจากนี้ยังมีการชี้แจงในเรื่องของพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าวและบำรุงพันธุ์ข้าวแก่ชาวนา การจัดทำดอกไม้จันทน์ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

     

tp-ประชุมผู้ใหญ่บ้าน2 tp-ประชุมผู้ใหญ่บ้าน3

 

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว