ประชุมกศจ.

AD WEBSITE CABLE TV

 

vk กศจ 1

ที่ห้องประชุม 201 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  นายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในการประชุม กศจ. สมุทรสาคร  และมีนายปรีดี  ภูสีน้ำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  พร้อมทั้งมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

vk กศจ 2

                        สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้แจ้งเรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 3 โรงเรียน  คือ  โรงเรียนวัดอ่างทอง  ขอรับงบจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง  เพื่อใช้ในโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจ้างครูอัตราจ้าง จำนวน 90,000 บาท  โรงเรียนวัดชีผ้าขาวขอรับงบจากเทศบาลตำบลท่าจีน  เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงอาคารเรียน  เพื่อจัดทำเป็นห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชนชาวตำบลท่าจีน  จำนวน 500,000 บาท  และโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า  ขอรับงบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อใช้ในโครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 162,500 บาท  รวมถึงเรื่องการปรับเงินเดือนข้าราชการครูตามวุฒิการศึกษา  โดยได้มีการเสนอกันว่า  อยากให้ครูที่หากจบเอกด้านใดมาก็ขอให้เรียนต่อในด้านนั้น  เพื่อจะได้เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ  อย่างเช่น  หากจบเอกวิทยาศาสตร์มาก็ขอให้เรียนต่อในเรื่องนี้  นอกจากนี้ยังมีการขอความเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นผู้ที่มีวิทยฐานะอีกจำนวน 6 ราย

vk กศจ 3

                                                                                  ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว