ประกันสังคมห่วงใยผู้ประกันตน

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

tp-รักษาได้ทุกที่1

นายสรวิศ ยังน้อย ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีประชาชนมักจะเดินทางกันเป็นจำนวนมาก ทั้งเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว จึงแนะนำให้ผู้ประกันตนพกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลติดตัวไว้ เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิได้ แต่หากไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ก็สามารถรับการรักษาที่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันทีโดยผู้ประกันตน ญาติ หรือ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องรีบแจ้งให้โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลทราบในทันที เพื่อจะได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือรับตัวผู้ประกันตนไปรักษาต่อ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ตามอัตราที่กำหนด ภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ผู้ประกันตน เข้ารับการรักษาจนถึงเวลาที่โรงพยาบาลตามบัตรได้รับแจ้ง

หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร 034-412452 ถึง 5 หรือสายด่วนประกันสังคม 1506

tp-รักษาได้ทุกที่2

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว