ประกวดสิ่งประดิษฐ์

AD WEB NET 2

 

tp-เทคนิค1

งานการจัดแสดงและประกวดผลงานวิชาโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ โดยมีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน

tp-เทคนิค2

โครงการที่จัดประกวดในครั้งนี้ จำแนกผลสิ่งประดิษฐ์ จำนวนทั้งสิ้น 147 ผลงาน และงานวิจัย 252 งานวิจัย และได้จำแนกออกเป็น 11 ประเภท อาทิ สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป หรือสิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

tp-เทคนิค3

ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นที่น้องๆได้ตั้งใจคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมานับว่ามีความน่าสนใจมาก หลายชิ้นสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันได้ด้วย  งานนี้นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่มทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบ และเพื่อคัดเลือกผลงานเป็นตัวแทนของสถานศึกษาเข้าสู่การประกวดในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป

                                                                               เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว