ประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

footer_master

เมื่อเช้าวันที่ 15 มีนาคม  ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะและบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ โดยจัดขึ้นที่วัดเจษฎารามพระอารามหลวง โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยกิจกรรมจะมีการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และกิจกรรมประกวดบรรยายธรรม ซึ่งมีนักเรียนจาก 4 จังหวัดมาประกวด ได้แก่ สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม

ซึ่งการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ได้แบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับ  ระดับละ 2 ทีม ได้แก่ประถมศึกษา 24 ทีม และมัธยมศึกษา 24 ทีม รวมจำนวน 336 คน ส่วนการบรรยายธรรม มีผู้เข้าร่วมประกวด 4 ช่วงชั้นได้แก่ ป1-ป.3, ป.4-ป.6, ม1.ม3 และม4.-ม.6 จำนวน 48 คน

สำหรับการจัดกิจกรรมนี้ ก็เพื่อให้เด็กได้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ

 

footer_master footer_master footer_master footer_master

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว