ประกวดผลงานเทคนิค

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

การจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษาอาชีวะ ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวะศึกษา ได้จัดขึ้นที่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิทยาเขตบ้านบ่อ โดยมีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสาวิทย์ ญาณภิรัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน รวมทั้งนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว และจากวิทยาลัยประมงจังหวัดสมุทรสาคร

โดยหลังจากที่พิธีการเปิดงานเสร็จแล้วก็เป็นการเดินเยี่ยมชมผลงานของนักศึกษา โดยปีนี้มีทั้งหมด 103 ผลงาน ประกอบด้วยประเภทที่1 คือ สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 24 ผลงาน, สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 21 ผลงาน, สิ่งประดิษฐ์อนุรักษ์พลังงาน 6 ผลงาน, สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 18 ผลงาน, ด้านหัตศิลป์ 5 ผลงาน, สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว 12 ผลงาน, สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย 6 ผลงาน, สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 5 ผลงาน, สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ 3 ผลงาน และ องค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 3 ผลงาน

โดยการประกวดผลงานในวันนี้ ถือว่ามีความสำคัญเพราะเป็นการต่อยอดการพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยนักเรียน นักศึกษาจะได้นำเอาความรู้ ความคิด กระบวนการพัฒนาที่ตนเองได้เรียนมาเพื่อออกแบบเป็นผลงานของตนเอง และสามารถนำไปใช้จริงได้ และเพื่อคัดเลือกผลงานเป็นตัวแทนของสถานศึกษาเข้าสู่การประกวดในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป

           

tp-เทคนิค2 tp-เทคนิค3 tp-เทคนิค4

   เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว