ปภ.เผย เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ จะมีการประกวดจุดตรวจหลักและจุดบริการประชาชน

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

นายภราดล  รุ่งโรจน์ธีระ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร  เปิดเผยว่า เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ นอกจากการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 จังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดทุกเทศกาลแล้ว  ซึ่งปีนี้ได้มีมาตรการพิเศษสำหรับจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่นั้นเข้มแข็งและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา คือโครงการอำเภอปลอดภัยตายเป็นศูนย์ โดยมีทั้ง 3 อำเภอในจังหวัดเข้าประกวด  ซึ่งอำเภอไหนไม่มีอุบัติเหตุทางถนนและไม่มีผู้เสียชีวิต จะได้รับโล่เกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัด  โดยมอบให้นายอำเภอของแต่ละอำเภอไปบริหารจัดการ    ส่วนโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมอบให้นายก อบต. ไปบริหารจัดการ  ส่วนโครงการจุดตรวจหลักดีเด่น    จุดบริการดีเด่น และด่านชุมชนดีเด่น จะมีคณะกรรมการระดับจังหวัดโดยมีรองผู้ว่าเป็นประธาน เข้าไปตรวจให้คะแนนทั้ง 6 จุดตรวจหลัก และจุดบริการอีก 14 จุด  ว่าได้มีการบังคับใช้กฎหมายจริงหรือไม่  มีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน   มีเจ้าหน้าที่ครบ  มีกำลังที่เข้มแข็งหรือไม่  ซึ่งจะมีแมวมองเข้าไปตรวจให้คะแนนโดยไม่ให้เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์รู้ตัว

footer_master

ทั้งนี้ก่อนที่จะถึงเทศกาลสงกรานต์ ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จะดำเนินการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ทั้ง 3 อำเภอ ในวันที่ 9 เมษายน ที่ลานสาครบุรีศาลากลางจังหวัด เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่  และสำหรับการเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 จะทำพิธีเปิดศูนย์ในวันที่ 10 เมษายนนี้ เวลา 09.30 น. ที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่ามหาชัย

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว