ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

เมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. ของวันที่ 18 มิถุนายน 2561 พ.อ.กิตติ สมสนั่น         ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร     เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก และปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมทหารสื่อสารที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมีพันตรีกวิศร์ สถิตสมบูรณ์ นายทหารฝ่ายยุทธการและการข่าว กรมทหารสื่อสารที่ 1 กล่าวรายงาน ร่วมด้วย รองผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่1,       ผู้บังคับกองพัน, ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร, นายทหารผู้ฝึก ครูฝึก และนักศึกษาวิชาทหารในเขต จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดนครปฐม และกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีสถานศึกษาที่ส่งนักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการฝึก ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมทหารสื่อสารที่ 1 รวมทั้งสิ้น 50 สถานศึกษา ซึ่งแต่ละชั้นปีได้มีการแบ่งความรับผิดชอบประกอบด้วย กองพันทหารสื่อสารที่ 101 กรมทหารสื่อสารที่1 รับผิดชอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1, กองพันทหารสื่อสารที่ 102 กรมทหารสื่อสารที่1 รับผิดชอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และกองร้อย กองบังคับการ กรมทหารสื่อสารที่1 รับผิดชอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3

พ.อ.กิตติ สมสนั่น ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาวิชาทหารทุกนายพร้อมให้โอวาท สร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาวิชาทหารที่จะเข้ารับการฝึกในปี 2561 ว่าให้มีความพร้อมในการที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติ        ที่เป็นภารกิจหลักของกองทัพ ดังนั้นการที่นักศึกษาวิชาทหารทุกนาย สมัครใจเข้ารับการฝึกวิชาทหารนั้น จึงเป็นการเสียสละเพื่อกองทัพและประเทศชาติ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกัน และรักษาอธิปไตยของชาติ และสิ่งสำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งที่ขอให้นักศึกษาวิชาทหาร พึงระลึกและยึดถือปฏิบัติอยู่เสมอคือ จงพร้อมใจกันน้อมนำพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชกระแสรับสั่งของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งได้พระราชทานไว้ เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่พอเพียง และทำตนให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์

footer_master footer_master

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว