ปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนน-ตรุษจีน

vk รถตู้ 1

จังหวัดสมุทรสาคร  และสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมกับ  ภาคอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  และวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว  จัดโครงการบูรณาการตรวจความพร้อมรถตู้โดยสารประจำทางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ช่วงเทศกาลตรุษจีน ในระหว่างวันที่ 24-31 มกราคม 2560  รวม 8 วัน  เพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชน

vk รถตู้ 2

เนื่องจากในช่วงตรุษจีนนี้  ทางกรมการขนส่งทางบกเห็นว่าเป็นช่วงหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน  และประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก  ประกอบกับในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมามีเหตุการณ์อุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะ  และมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก   รวมถึงมีกระแสข่าวในเรื่องของความไม่พร้อมในเรื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถโดยสารสาธารณะด้วย

vk รถตู้ 3

ดังนั้นทางขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมกับ  ภาคอาชีวศึกษา  จะทำการลงพื้นที่ตรวจรถโดยสารสาธารณะ  ทั้งในเรื่องของความพร้อมของผู้ขับขี่  อุปกรณ์ส่วนควบ  ความพร้อมของตัวรถ  ความถูกต้อง  เพื่อให้เจ้าของรถดำเนินการแก้ไข  และปฏิบัติตามเงื่อนไขในการแจ้งให้ผู้โดยสารได้ทราบถึงวิธีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ

ไกรสร/ ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว