ปฏิบัติการรื้อย้ายโครงหลังคารถยนต์

fm - รื้อย้ายหลังคา1

เมื่อช่วงบ่ายของวันพุธที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่าน แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้สนธิ กำลังกับทหาร ตำรวจ และอีกหลายหน่วยงาน นำเครื่องจักรปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อทำการรื้อย้าย โครงหลังคารถยนต์ที่วางรุกล้ำทางเท้าบริเวณใต้สะพานต่างระดับสมุทรสาครบริเวณตลาดนัดต้นสน

ทั้งนี้ในระหว่างทำการรื้อย้ายนั้นนายจั้ว ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่นำโครงหลังคารถยนต์มาวางบนทางเท้า ได้เข้ามาพูดคุยกับ ดร.ทรงฤทธิ์  ชยานันท์   ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร  โดยให้คุยทางโทรศัพท์กับบุตรชายซึ่งได้กล่าวอ้างว่า ก่อนหน้านั้นที่ไม่ได้ทำการรื้อย้ายตามเจ้าหน้าที่สั่งการนั้น เป็นเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจฝืดเคืองจึงไม่มีงบในการรื้อย้ายและได้ขอโทษที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม

fm - รื้อย้ายหลังคา2

ทางผู้อำนวยการแขวงทางหลวงก็ได้บอกว่า เบื้องต้นได้ทำการรื้อย้ายโครงหลังคารถยนต์ทั้งหมดไปไว้ที่หมวดทางหลวงมหาชัย   ซึ่งเป็นการยึดและขนย้ายที่ชอบด้วยกฎหมายโดยใช้อำนาจตาม พรบ.ทางหลวงในการรื้อย้ายสิ่งกีดขวางที่ส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยของผู้ใช้ทาง  และศาลได้มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับ 10,000 บาท ถ้าหากทางผู้ประกอบการต้องทรัพย์สินทั้งหมดคืน ก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมาย ต่อไป

ส่วนค่ารื้อย้ายนั้นทางผู้ประกอบการเองต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดด้วย อีกทั้งเรื่องระยะเวลาในการรื้อย้ายโครงหลังคารถยนต์ทั้งหมดนี้ คาดว่าคงจะใช้เวลามากกว่าหนึ่งวันอย่างแน่นอน

fm - รื้อย้ายหลังคา3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว