บิ๊กโจ๊กแถลงกวาดล้างแรงงาน

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

เมื่อเวลา 17.30 น. ของวันที่ 19 ตุลาคม 2561 พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รรท.ผบช.ตม. ได้ลงพื้นที่มาติดตามผลปฏิบัติการบูรณาการ การระดมกวาดล้าง ตรวจค้น จับกุม  แรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาในราชอาณาจักรแล้วอยู่เกินกำหนดที่ได้รับอนุญาต หรือ OVER STAY ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การสั่งการของ พลเอกประวิทย์ วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และวิทยุด่วน ตร. ที่ 0051/60 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยในภาพรวมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ โดยกำชับให้ทุกหน่วยตรวจสอบและดำเนินการจับกุมบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร ที่อยู่เกินกำหนดที่ได้รับอนุญาต (OVER STAY)

footer_master

พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รรท.ผบช.ตม. เปิดเผยว่า ปฏิบัติการบูรณาการ การระดมกวาดล้าง ตรวจค้น จับกุม  แรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาในราชอาณาจักรแล้วอยู่เกินกำหนดที่ได้รับอนุญาต หรือ OVER STAY ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติการเข้าตรวจค้นจับกุมแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบอาศัยอยู่และทำงานผิดกฎหมาย รวมถึงการกระทำความผิดในทุกรูปแบบในพื้นที่ตลาดกุ้งมหาชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งผลจากการตรวจสอบพบการกระทำความผิด ดำเนินการจับกุมดังต่อไปนี้  1. เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 14 ราย ,2. เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า 90 วัน โดยไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ราย , 3. เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (OVERSTAY) จำนวน 1 ราย ชื่อ นายอ่อง วัน สัญชาติเมียนมาร์ , 4. เจ้าของที่พักให้บุคคลต่างด้าวพักอาศัยโดยไม่แจ้งที่อยู่ จำนวน 620 ราย แบ่งเป็น ปรับในความผิดฐานไม่แจ้งที่พักอาศัยบุคคลต่างด้าว 485 ราย และร้องทุกข์กล่าวโทษเจ้าบ้านไม่มาแสดงตัว 135 ราย  , 5. มียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (น้ำกระท่อม) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 1 ราย ชื่อ นายอาการ์ ไม่มีนามสกุล อายุ 29 ปี สัญชาติเมียนมาร์ โดยพบน้ำกระท่อม ประมาณ 15 ลิตร ยาแก้ไอจำนวน 1 ขวด น้ำอัดลม 1 ขวด และเตาแก๊ส 1 เตา , 6. พบอุปกรณ์เสพยาบ้า ผู้ครอบครองชื่อ นายโซ มิว อู อายุ 31 ปี สัญชาติเมียนมาร์ และ7. เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน 20 ราย สัญชาติเมียนมาร์ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจับกุมและดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป

footer_master

พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รรท.ผบช.ตม. ยังกล่าวอีกว่า การแจ้งรายชื่อแรงงานต่างด้าวที่เข้าพักอาศัยในแต่ละที่พักอาศัยนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบข้อมูลเป็นที่ชัดเจนของแรงงานต่างด้าวว่าเข้าพักอาศัยอยู่ที่ไหน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชนและเป็นมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงภายในประเทศอีกด้วย ส่วนโทษทางกฎหมายสำหรับแรงงานต่างด้าวที่ปกปิดไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนั้น จะต้องระวางโทษตามมาตรา 37 คือ ปรับคนละ 5,000 บาท ส่วนเจ้าของหอพักหรือนายจ้างที่ให้ที่พักอาศัยแก่แรงงานต่างด้าวแล้วไม่แจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ ตม.ในพื้นที่ได้รับทราบ จะต้องมีโทษปรับต่อแรงงานต่างด้าว   1 คน เป็นเงินคนละ 1,600 บาท ขณะที่ความผิดอื่นๆ ที่พบก็เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด

สุเมธ/ภาพ/ข่าว