บันทึกข้อตกลง

AD WEB CCTV 14-6-60

 

พี่เมธ บันทึกข้อตกลง 1

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร  พ.ต.อ.สุรจิต ชิงนวรรณ์ รองผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนางญาณะพัชญ์ บุญช่วย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2557 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครพร้อมข้าราชการตำรวจสังกัดภูธรจังหวัดสมุทรสาครร่วมเป็นสักขีพยาน

พี่เมธ บันทึกข้อตกลง 2

โดยทางด้านพล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร กล่าวว่าการทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2557 ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการให้ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จัดทำแผน โครงการ หรือกิจกรรมในการรักษาความสงบเรียบร้อย ในลักษณะบูรณราการทรัพยากรในการบริหารงานร่วมกันตลอดจนเพื่อสร้างแนวร่วมเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นและชุมชน../

พี่เมธ บันทึกข้อตกลง 3

สุเมธ/ภาพ/ข่าว