บสก.รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงานมหาชัยเคเบิลทีวี

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

fm - เคเบิล1

เมื่อเวลา 13.30 น. ของวันที่ 16 ธันวาคม 2560 คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชน ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับกลาง ( บสก. ) รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นโครงการที่ทางสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนา สื่อมวลชนแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้น ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท มหาชัยเคเบิลทีวี โดยมี นายวีระพงศ์ ลิ้มธนสาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท มหาชัยเคเบิล ทีวีจำกัด และพนักงานทุกคนได้ให้การต้อนรับด้วยความเป็นกันเอง

fm - เคเบิล2

ซึ่งคณะที่เดินทางมาครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้สื่อข่าวอาวุโส บรรณาธิการหัวหน้าศูนย์ข่าวจากหนังสือพิมพ์ สถานีโทรทัศน์ วิทยุ เคเบิลทีวี สื่อออนไลน์  นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ  องค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายสุขภาวะ ทั้งหมด 60 คน โดยได้มีการเยี่ยมชมการทำงานของแผนกต่างๆ   รวมทั้งมีการตอบข้อซักถามในหลากหลายประเด็นทั้งเรื่องระบบบริหารจัดการ   การควบคุมออกอากาศ  การผลิตรายการ ช่องทางที่สมาชิกหรือทุกคนสามารถเข้าถึงได้

fm - เคเบิล3

โดยนายประสงค์   เลิศรัตนวิสุทธิ์  ผู้อำนวยการสถาบันอิสรา เปิดเผยว่า   สำหรับหลักสูตรการอบรมในครั้งนี้  เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาองค์ความรู้สื่อมวลชน  ในหลักสูตรนี้ได้กำหนดให้มีการศึกษาดูงานในส่วนภูมิภาค ทางผู้จัดการหลักสูตร  จึงได้เลือกเดินทางมาเยี่ยมชมการทำงานที่มหาชัยเคเบิลทีวี  เนื่องจากเล็งเห็นว่า มหาชัยเคเบิลทีวี เป็นเคเบิลทีวีท้องถิ่นที่มีศักยภาพที่ทัดเทียมสื่อโทรทัศน์ช่องใหญ่  และการมาดูงานที่บริษัทมหาชัยเคเบิลทีวี  ทางผู้เข้าอบรมได้เห็นการบริหารงานอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ   อีกทั้งยังมีการผลิตรายการเองที่มีเนื้อหาสาระหลากหลาย ที่น่าสนใจ ครบถ้วนในทุกรายละเอียด  จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้าอบรมทุกคนที่จะนำสิ่งที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาด้านสื่อมวลชนและวิชาชีพของตนเอง

fm - เคเบิล4

fm - เคเบิล5

fm - เคเบิล6

fm - เคเบิล7

fm - เคเบิล8

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว