บวชเนกขัมมะวัดยกกระบัตร

AD WEB NET 2

 

tp-บวช1

เมื่อช่วงเช้าของวันวิสาขบูชา หลายวัดได้มีการจัดพิธีทำบุญขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญเนื่องในวันพระและสำคัญทางศาสนา เช่นเดียวกับที่วัดยกกระบัตรก็ได้จัดพิธีทำบุญขึ้นเช่นกัน โดยในช่วงเช้าจะเป็นการทำบุญก่อนและหลังจากนั้นจะเข้าสู่พิธีบวชเนกขัมมะ ซึ่งมีพิธีบวชในเวลา 9.00 น. ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมบวชทั้งหมด 80 คน เริ่มต้น ผู้เข้าบวชจะสมาทานศีล 8 และกรวดน้ำ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปถึงบุพารีที่ยังมีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว รวมถึงเจ้ากรรมนายเวร เพื่อเป็นการแผ่กุศลไปให้ทั่วถึง ให้ทุกคนได้รับกุศลในครั้งนี้ จากนั้นก็จะมีการสวดมนต์ การนั่งสมาธิตามตารางที่ทางวัดจัดไว้ โดยการบวชจะมีระยะเวลา 4 วัน คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม

เนกขัมมะ หมายถึงการละเหย้าเรือนออกไปบวชเป็นพระเป็นนักบวช, การละชีวิตทางโลกไปสู่ชีวิตอันบริสุทธิ์ เป็นการปลดเปลื้องตนจากโลกียวิสัยไปบำเพ็ญเพียรเพื่อความปลอดจากการทำบาป ปกติใช้เรียกการออกบวชของนักบวชทุกประเภทและใช้ได้ทั้งชายและหญิง  เนกขัมมะ ในพระพุทธศาสนาจัดเป็นบารมีอย่างหนึ่งเรียกว่า เนกขัมมบารมี คือบารมีที่เกิดจากการออกบวช

 

tp-บวช2 tp-บวช3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว