บวงสรวงศาลพันท้ายนรสิงห์

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

 

footer_master

เมื่อเวลา  9 นาฬิกา 9 นาที ของวันที่ 25 มกราคม นายประภัสสร์ มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลพันท้ายนรสิงห์ ที่ทาง  อบต.พันท้ายนรสิงห์ ร่วมกับมูลนิธิพันท้ายนรสิงห์  และอีกหลายน่วยงาน ได้ร่วมกันจัดขึ้น

ซึ่งหลังจากที่ประธานในพิธีได้จุดเทียนหน้าโต๊ะของบวงสรวงแล้ว ก็จะเข้าสู่พิธีพราหมณ์ และหลังจากนั้น ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติก็ได้จุดธูปเพื่อบูชาองค์พ่อพันท้ายนรสิงห์ พร้อมกันนั้นประชาชนที่เข้าร่วมในพิธีก็ได้ทยอยจุดธูปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนั้นแล้วยังมีการแสดงแม่ไม้มวยไทย และการแสดงอีกหลายชุด เพื่อถวายพ่อพันท้ายนรสิงห์อีกด้วย หลังจากนั้นจึงเป็นการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์จำนวน 100 ทุน รวมถึงการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ทำคุณงามความดี และมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ซึ่งทางมูลนิธิพันท้ายนรสิงห์ได้สนับสนุนด้วย

ตำนานนายท้ายเรือของพระเจ้าเสือ กับการเสด็จประพาสทางน้ำที่คลองโคกขาม นับเป็นตำนานที่หลายคนได้เรียนรู้ คลองโคกขามซึ่งเป็นคลองที่คดเคี้ยว นายท้ายเรือคัดหัวเรือพระที่นั่งไม่ทัน  จึงชนกับกิ่งไม้จนหัวเรือหัก  สุดท้ายต้องขอให้พระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยุธยาตัดหัวตนเองเสือเพื่อรักษากฎมณเฑียรบาลให้คงความศักดิ์สิทธิ์  ณ บริเวณศาลพันท้ายนรสิงห์  ต.พันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาครในปัจจุบัน ตำบลพันท้ายนรสิงห์  จึงเป็นดินแดนตำนานเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์  ชาวตำบลพันท้ายนรสิงห์ ตลอดจนผู้เคารพศรัทธา จึงได้พร้อมใจกันจัดพิธีบวงสรวงขึ้นทุกปี ส่วนในช่วงเย็นของวันที่ 26 มกราคมซึ่งเป็นงานวันสุดท้ายก็จะมีการประมูลของเซ่นไหว้องค์พ่อพันท้ายนรสิงห์ด้วย

                            

tp-พันท้าย2 tp-พันท้าย3 tp-พันท้าย4

      เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว