บวงสรวงพระเจ้าตากสิน

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

tp-บวงสรวง1

ที่วัดหนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน พระครูคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหนองนกไข่ พร้อมด้วย คณะกรรมการวัด และประชาชนชาวตำบลหนองนกไข่ ได้ร่วมกันจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปีที่ 33 ต่อหน้าพระอนุสาวรีย์ขนาดเท่าองค์จริง ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณวัดหนองนกไข่ โดยได้มีการนำข้าวต้มมัดกว่า 10,000 มัด ที่ชาวบ้านได้ช่วยกันทำขึ้นมาก่อนหน้านี้ พร้อมกับไข่ต้มจำนวนมาก และยังมีกระเช้าผลไม้หลากหลายนานาชนิดที่เป็นผลไม้ท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลหนองนกไข่ นำมาถวายแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่านอีกด้วย

และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีการบวงสรวงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็เป็นการประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานในพิธี

ด้านพระครูคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหนองนกไข่ เจ้าคณะตำบลบางยาง ก็ได้บอกว่า ข้าวต้มมัดทั้งหมดนี้ ส่วนใหญ่เป็นข้าวต้มมัดที่ชาวบ้านได้มาช่วยกันทำขึ้นทุกปี เพื่อใช้ในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยชาวบ้านได้ช่วยกันห่อข้าวต้มมัด และต้มไข่ที่วัดหนองนกไข่มาเป็นปีที่ 33 แล้ว ตั้งแต่สมัยพระอาจารย์คับ ปัญญาพโล หรือพระครูสาครปัญญาคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองนกไข่  อีกทั้งต่อมาเมื่อชาวบ้านที่ได้บนบานสานกล่าวไว้สมดังหวังก็จะแก้บนด้วยการทำข้าวต้มมัด พร้อมทั้งไข่ต้มมาถวาย และชาวบ้านก็ได้มาช่วยกันห่อข้าวต้มมัดทำทุกปี จนกลายเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ชาวตำบลหนองนกไข่ ยึดถือปฏิบัติ ซึ่งพอหลังจากทำพิธีบวงสรวงเสร็จแล้ว ก็จะมีการแจกข้าวต้มมัดกับไข่ต้มให้ผู้ที่มาร่วมงานได้นำกลับไปรับประทานกัน โดยบางคนก็เชื่อว่าเป็นยารักษาโรคได้นั่นเอง

 

tp-บวงสรวง2 tp-บวงสรวง3

เอเซีย ภาพ/ พรเพ็ญ / ข่าว