บวงสรวงพระเจ้าตากสิน

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

footer_master

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่วัดหนองนกไข่ ได้จัดพิธีบวงสรวงพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีนายบรรพต จันทรวงศ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วย เจ้าอาวาสวัดหนองนกไข่ คณะกรรมการวัด ประชาชนชาวตำบลหนองนกไข่เข้าร่วมพิธี

โดยลำดับรกนายบรรพต จันทรวงศ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน ได้จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้นจึงได้มีการกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อด้วยการประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ ของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

footer_master

โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้มีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และได้มีการนำข้าวต้มมัดกว่า 10,000 มัด ที่ชาวบ้านได้ช่วยกันทำขึ้นมาก่อนหน้านี้ พร้อมกับไข่ต้มจำนวนมาก และยังมีกระเช้าผลไม้หลากหลายนานาชนิดที่เป็นผลไม้ท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลหนองนกไข่ นำมาถวายแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่านอีกด้วย

footer_master

สำหรับข้าวต้มมัดทั้งหมดนี้ เป็นข้าวต้มมัดที่ชาวบ้านได้มาช่วยกันทำขึ้นทุกปี เพื่อใช้ในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยชาวบ้านได้ช่วยกันห่อข้าวต้มมัด และต้มไข่ที่วัดหนองนกไข่มาเป็นปีที่ 34 แล้ว ตั้งแต่สมัยพระอาจารย์คับ ปัญญาพโล หรือพระครูสาครปัญญาคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองนกไข่  อีกทั้งต่อมาเมื่อชาวบ้านที่ได้บนบานสานกล่าวไว้สมดังหวังก็จะแก้บนด้วยการทำข้าวต้มมัด พร้อมทั้งไข่ต้มมาถวาย และชาวบ้านก็ได้มาช่วยกันห่อข้าวต้มมัดทำทุกปี จนกลายเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ชาวตำบลหนองนกไข่ ยึดถือปฏิบัติ ซึ่งพอหลังจากทำพิธีบวงสรวงเสร็จแล้ว ก็จะมีการแจกข้าวต้มมัดกับไข่ต้มให้ผู้ที่มาร่วมงานได้นำกลับไปรับประทานกัน โดยบางคนก็เชื่อว่าเป็นยารักษาโรคได้นั่นเอง

footer_master

เอเซีย ภาพ/ พรเพ็ญ / ข่าว