บริจาคโลหิต

AD WEB CCTV

 

fm - บริจาคโ,หิต1

ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต  โดยมีนางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนหน่วยรับบริจาคโลหิต พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ครบ 40 ปี และเนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 124 ปี  โดยในครั้งนี้ ก็มีประชาชนมาร่วมกันบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

fm - บริจาคโ,หิต2

นอกจากนี้ยังได้นำกระปุกออมสินธนบัตรภาพในหลวงรัชกาลที่ 9  มามอบให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลกระทุ่มแบน  ที่มาร่วมกันบริจาคโลหิต  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการสร้างความดี และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

fm - บริจาคโ,หิต3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว