บริจาคเลือด

พี่เมธ บริจาคเลือด

ที่ห้องประชุมพลอากาศเอกสมบุญ-คุณหญิงนงเยาว์ ระหงษ์ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ได้มีการจัดรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมต่อเนื่อง แปรเปลี่ยนความเศร้าให้เป็นพลัง ร่วมกันทำความดี สืบสานความดีงามเพื่อ “พ่อ” ของเราทุกคน โดยมีนายแพทย์โชคชัย  ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน พร้อมด้วย คณะแพทย์และพยาบาลได้มาร่วมรับบริจาคโลหิต จากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ญาติของผู้มารับบริการในโรงพยาบาล และประชาชนที่ได้รับทราบข่าวการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ต่างก็มาร่วมกันสละเลือดทำความดีเพื่อพ่อกันเป็นจำนวนมาก โดยในครั้งนี้มีผู้ที่สามารถบริจาคโลหิตได้ทั้งหมด 96 คน
สำหรับโครงการทำดีเพื่อพ่อ ด้วยการบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลนี้ ทางโรงพยาบาลกระทุ่มแบนได้จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้ร่วมกันบริจาคโลหิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พี่เมธ บริจาคเลือด 3

พี่เมธ บริจาคเลือด 4

พี่เมธ บริจาคเลือด 2

สุเมธ/ภาพ/ข่าว