น้ำพระทัย ใน บางยาง

รายงานพิเศษ “น้ำพระทัย ใน บางยาง” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยทีมงานมหาชัยเคเบิลทีวี