น้ำพระทัยพระราชทาน

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-เรือนจำ1

โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สู่ภูมิภาค เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ได้จัดขึ้นที่เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร มีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายทนงศักดิ์ เกษตรธรรม ผู้บัญชาการเรือนจำสมุทรสาคร  หัวหน้าส่วนราชการ กอ.รมน.  รวมทั้ง สโมสรซอนต้ากรุงเทพ8และสมาชิก สโมรสรไลออนส์สาครบุรี ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วม

ซึ่งหลังจากที่ประธานในพิธีได้เปิดกรวยถวายราชสักการะกล่าวอาศิรวาท รวมทั้งกล่าวเปิดโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงมีการแสดงรำจากผู้ต้องขังหญิง จากนั้นตัวแทนผู้ต้องขังหญิง นำพวงมาลัยดอกมะลิมามอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของแม่ ต่อด้วยการมอบสิ่งของแก่ผู้ต้องขังหญิงจำนวน 500 ชุด รวมทั้งมีการเลี้ยงอาหารให้กับผู้ต้องขังด้วย

สำหรับโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย     ตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 20 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกับจังหวัด จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

 

tp-เรือนจำ2 tp-เรือนจำ3

 

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว