น้ำท่วมกินเลนถนน

vk น้ำท่วม 4

และนี่คือสภาพถนนที่มีน้ำท่วมขังเจิ่งนองกินเลนถนนไปกว่า 1 เลน  ซึ่งก็คือถนนพระราม 2  คู่ขนาน หน้าบริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด  จากการสอบถามบุคคลละแวกนั้นได้เล่าว่า  มักจะเป็นแบบในช่วงน้ำขึ้นทุกครั้ง  และก็จะท่วมแบบในภาพ  ซึ่งรถจักรยานยนต์ก็จะเน้นวิ่งหลบไปวิ่งในเลนที่แห้ง  โดยนับว่าเป็นเรื่องที่อันตรายกับรถจักรยานยนต์มาก  เพราะในเลนที่แห้งคือเลนขวาสุด  ที่รถจะวิ่งกันมาเร็ว  อีกทั้งบางครั้งมีคนปั่นจักรยานก็จะเลี่ยงในแบบคล้ายๆกัน  บ้างปั่นชิดเลนที่น้ำแห้ง  บ้างก็ขึ้นไปปั่นบนฟุตบาท

vk น้ำท่วม 3

vk น้ำท่วม 2

vk น้ำท่วม 1

นอกจากนี้ในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีนักปั่นหลายคนปั่นเข้ากรุงเทพ คือ ปั่นเพื่อพ่อหลวง  เส้นทางนี้ก็นับเป็นอีกเส้นทางหลักที่ต้องผ่าน  หากมีน้ำท่วมขังแบบนี้นานๆและบ่อยครั้ง  ก็อาจจะเป็นอันตรายได้  จึงอยากฝากถึงผู้ที่สามารถแก้ไขในเรื่องนี้ได้  ขอให้ช่วยลงมาดำเนินการแก้ไขด้วย

 

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว